Facebook Twitter Tunein YouTube

Hildegard Von Bingen in Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel

Drie concerten, twee lezingen, een dubbele tentoonstelling en een dienst geven het publiek in mei de mogelijkheid om Hildegard Von Bingen, de muzikante, dichteres, abdis en botanicus, (opnieuw) te ontdekken.

Hildegard Von Bingen (1098-1179), deze heilige uit de 12e eeuw, zowel benedictijnse, dichteres, muzikante, componiste, botanicus, taalkundige, tacticus en kruidkundige, is een opmerkelijke figuur in de kloosterlijke geneeskunde (aan wie we zelfs het bier te danken hebben!).  Ze is één van de vier (!) vrouwen die heilig zijn verklaard door de katholieke kerk. Hildegard Von Bingen zal centraal staan in de evenementen georganiseerd door de vereniging “Ars in Cathedrali” tijdens de maanden mei en juni 2024.

Drie concerten – Hildegard Von Bingen – de muzikant

Hildegard componeerde meer dan zeventig liturgische liederen en waarschijnlijk het eerste moraliteitsspel ooit geschreven, de “Ordo virtutum”.  Zelf noemde ze haar muzikale werken de Symphonia harmoniae celestium revelationum (Symfonie van de harmonie der hemelse openbaringen). Dit muziekgenre leent zich voor sacrale monofonie. De stukken zijn opgenomen in twee belangrijke manuscripten, waaronder de Codex Villarensis (Dendermondse Codex), die tot 2017 bewaard werd in de bibliotheek van de abdij van Dendermonde (Dendermonde), en daarna toevertrouwd werd aan de bibliotheek van de Faculteit Theologie van de KU Leuven voor bewaring. Hildegards muziek begeleidde, en completeerde zelfs, haar geschreven werken, zoals het geval is bij de “Ordo virtutum”. In dit sacrale dramatische stuk presenteert Hildegard de innerlijke strijd van de mens, de verleiding van het kwaad, de schoonheid van de deugd, de menselijke ziel.

* Vrijdag 24 mei – 20 u : « O tu suavissima virga » –  Ensemble FILIÆ
Liederen van Hildegard Von, werken  van Xavier Deprez
Het FILIÆ barokensemble zal beginnen met Hildegards brievenaan haar tijdgenoten en biedt vocale en instrumentale stukkendie resoneren met deze geïnspireerde en krachtige geschriften.Van de muziek van een twaalfde-eeuwse heilige naar die van haarcollega-componisten en nonnen uit de zestiende en zeventiendeeeuw, met een passage door het hedendaagse werk van XavierDeprez.

* Zaterdag 25 mei – 20u : « Ad Lucem » door Jean-Paul Dessy, cello, en Romain Dayez, bariton
Dit nieuwe inwijdingsproject over goed en kwaad, een hedendaagse  herinterpretatie van Hildegard Von Bingen’s soude lyrische drama Ordo Virtutum, brengt twee van België’s meest vooraanstaande muzikale artiesten samen, componist en cellist Jean-Paul Dessy en bariton Romain Dayez.  Zij nemen ons mee naar de hoge spirituele sferen van de menselijke ziel.

* Zondag 26 mei – 18u : « O Wonderful Flowering » – Ensemble «  La Noeva »
Liederen van Hildegard Von Bingen uit de XIIe eeuw en hedendaagse polyfone stukken .
La Noeva is een vrouwen a cappella ensemble gespecialiseerd in repertoires die middeleeuwse en hedendaagse muziek combineren. Dit programma combineert de zuivere liederen van Hildegard met polyfone stukken van twee hedendaagse Belgische componisten. Een originele setting zal de kathedraal op een ongebruikelijke manier tot leven brengen.

Twee tentoonstellingen – Hildegard Von Bingen – de botanicus

Een tentoonstelling en een installatie met als thema “De Plant in het Hart van de Stad” laten het publiek Hildegard de botanicus ontdekken gedurende de hele maanden mei en juni:

 « Flora, aarde en wateruit het moeras van Wiels » door  Anne Mortiaux
Planten, water en aarde van de moerassen van Wiels naar dekathedraal. Een moerasgebied verkennen, diegene oproepen dieverdwenen zijn en diegene die nog verdedigd moeten worden.Herfst-, winter- en lenteplanten en mineralen neerzetten en hetwater laten resoneren, geassocieerd met andere rietvelden.

« Hildegard en het plantenrijk »  door Françoise Lesage
Hildegard theoretiseerde over wetenschappelijke kennis over de geneeskrachtige en voedings-waarde van planten.  Ze vond ook een taal uit warmee ze onder andere 182 planten een nieuwe naam kon geven.  Deze tentoonstelling heeft een majestueuze weergave van tekeningen van Hildegards begeleidende planten, in overeenstemming met de schaal van de site.

Alle practische informatie over dit evenement vind je op www.cathedralisbruxellensis.be

Recent